IChMultiCh Cerik Fanfan
*18.11.1998 - †5.5.2013
Více posledních fotek najdete v galeriích DOMA a TROFEJE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Ceriček byl nechtěné a nepovedené štěně. Byl nejmenší, prý nejošklivější a nejdivočejší z vrhu, tak dostal od paní chovatelky přezdívku skřet. Žádný zájemce si jej nevybral. Manžel paní chovatelky nad ním „vyřkl nemilosrdný ortel“. Jenže v tu chvíli asi zasáhl osud a my jsme zrovna štěňátko vendéna hledali. Protože do té doby neměl jméno, mohli jsme si jej pojmenovat sami. A tak 16. ledna 1999 přicestoval do Olomouce Cerik Fanfan, malý vendéenský hrubosrstý basset s tetovacím číslem 77.
   To, že byl divoký, jsme poznali hned první den, kdy šplhal po zácloně, skákal jak kobylka, štěkal a vyl. Že nebyl zas tak ošklivý, se ukázalo hned na první výstavě, kdy v 9 měsících získal od italského rozhodčího pana di Capra velmi nadějnou. Další úspěch zaznamenal o 12 dnů později, když jako první vendén, snad mi přátelé „hladcí bassetáři“ prominou, porazil hladkého basseta a stal se nejkrásnějším štěnětem Speciální výstavy v Lipnici nad Sázavou a od amerického rozhodčího pana Sosne získal svůj první pohár. Tím začala jeho jedenáctiletá úspěšná výstavní kariéra, kdy se svými výsledky zařadil k nejúspěšnějším vendeénským bassetům nejen v České republice.
   Ze skřeta se stal sebevědomý pes s nadhledem a naprosto vyrovnanou povahou. Adrenalin se mu zvedal pouze ve společnosti psích dam. Slabost měl samozřejmě pro slečny z Vendée, dále pro dámy při těle – hladké bassetky a pro dlouhonohé blondýny z rodu retrívrů.
   Měl správný kus drzosti, který se projevil hned při první návštěvě u svého tatínka, kterým byl ICh Impuls Complement. Jeho majitelka nás upozorňovala, že „Pulš“ je ostrý, ať si Cerika hlídáme. Jenže Ceriček buď neslyšel, nebo mu to bylo jedno a svého rodiče vyštěkal z pelíšku.
   “Na háku“ měl i své výstavní konkurenty. Když ho v roce a půl napadl jeden z jeho tehdy největších „výstavních rivalů“ a nevlastní bratr, usoudil, že je tam jistý váhový rozdíl a bojovat s ním by byl holý nesmysl, tak si počkal na příhodnou dobu a jeho majitelům označkoval batoh.
   Ani triky se nedal zmást. Na jedné mezinárodní výstavě v Rakousku soutěžil o CACIBa. Paní vystavovatelka, která běhala před námi, před Cerika nenápadně upustila piškot. Cerika to nijak nevzrušilo, ale všiml si toho pan rozhodčí Stecher. Piškot zvedl, rozlomil, nejdřív dal našemu soupeři a potom Cerikovi.

   A na závěr některé výstavní úspěchy:

InterChampion: Mezinárodní šampion krásy C.I.B a Mezinárodní výstavní šampion C.I.E.
Šampion 7 zemí, Grandšampion 3 a Veteranšampion 2 zemí.
Několikanásobný Klubový vítěz bassetklubů České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska. Klubovým vítězem Maďarska. Za zvláštní zmínku stojí výstavní výsledek v německém Klubu francouzských honičů, kdy vítězství získal od německého rozhodčího pana Elsnera, čímž porazil německé šampiony a zisk BISe na 1. Klubové výstavě polského Bassetklubu od rakouského rozhodčího pana Dratvy. Na 100. jubilejní výstavě francouzského "CLUB DU GRIFFON VENDEEN" v Montier en Der získal ve třídě veteránů V2 od francouzského rozhodčího Bouveta.
14x získal BIG a 11x BIS na národních i mezinárodních výstavách v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku a v Německu.
Třikrát se stal Šampionem šampionů IV. Skupiny FCI. Jako vůbec první pes získal titul Slovenský šampion šampionů loveckých plemen.
Třikrát získal titul Vítěz střední a východní Evropy, stal Evropským vítězem a ve svých 11 letech získal titul Světový vítěz veteránů.
Složil barvářské zkoušky honičů a barvářské zkoušky.

Ale dost jeho úspěchů. Největší výhru jsme získali my - krásných 5 223 dnů.

Šárko, děkujeme!

English version:

Remembrance Cerik


   Cerik was an unwanted and rejected puppy. He was supposedly the smallest, ugliest and fiercest of the litter and the breeder nicknamed him runt. Nobody wanted to take him. Like the breeder's husband said later, he was a puppy to be written off. But at that moment fate intervened as we were just looking for PBGV puppy. Because had no name yet, we could give him one. So on January 16, 1999 Cerik Fanfan, a petit basset griffon Vendeen with the tattoo number 77 arrived in Olomouc.
   That he was wild we learned the very first day. He climbed the curtains, jumped like a squirrel, constantly barking and howling.
   At the first exhibition (although the breeder was horrified when she had found out we wanted take him there) it turned out that he was not that ugly. At Cerik's age of nine months the Italian judge Mr. di Capra evaluated him as very promising. Twelve days later Cerik achieved another success when he as the first PBGV (hopefully the smooth - basset breeders will forgive me) defeated a bassethound and became the most beautiful puppy of The Special Exhibitions in Lipnice and he won his first cup awarded to him by the American judge Mr. Sosna. This event marked the beginning of Cerik's eleven-years long exhibition career during which he became the most successful PBGV in the Czech Republic and the most successful Czech PGBV in Europe in history.
   A runt grew into a confident dog with an insight and completely balanced character. His adrenalin went up only in the company of lady dogs. Of course, he was especially fond of the lady dogs from Vendée, as well as the full bodied lady dogs - smooth bassets and long legged blondes from the family of retrievers.
   He had just the right amount of impudence, which showed when he first visited his ​​father, whose name was Ich Impuls Complement. The owner advised us to guard Cerik because "Puls" was fierce. However Cerik either did not hear or did not care, forced his parent out of his bed and took his place.
   He was not intimidated by his exhibition competitors very much either.. When he was a year and a half old, he was attacked by his half-brother and one of his greatest "exhibition rivals". He concluded that there was a significant weight difference and a fight with him would be a complete nonsense, so he waited for the appropriate time and “marked” his owner's backpack.
   He always refused to be fooled by tricks. At an international exhibition in Austria he competed for the CACIB. The exhibitor who ran in before us inconspicuously dropped a piece of biscuit right before Cerik. Cerik did not get excited, but the biscuit was noticed by the judge, Mr. Stecher. He picked it up, broke it into two pieces and gave one piece to our opponent and the other piece to Cerik.

   And to conclude, some of Cerik's best achievements:

C.I.B. InterChampion (International Champion of Beauty) and CIE Champion (International Exhibition Champion).
The Champion of 7 countries, Grand champion 3 and Veteran Champion of two countries.
The multiple Basset Club Champion of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria and the Club Winner in Hungary. The achievement in the exhibition at the German Club of French hounds where he defeated the German champions, won and thus also obtained BOB from Mr. Elsner, a German judge deserves a special attention. The gain of BIS at the first Polish Basset Club Exhibition judged by the Austrian judge Mr. Dratva was also important. In the veteran category he was given V2 by the French judge Mr. Bouvet at the 100th anniversary exhibition of the French “CLUB DU GRIFFON VENDEE”.
He won BIG fourteen times and BIS eleven times at national and international exhibitions in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Romania, and Germany.
He became the Champion of Champions in the 6th Group of the FCI three times. He also became the first Slovakian Champion of Champions of hunting breeds.
He won the title of Champion of Central and Eastern Europe three times he became the European Winner and at his age of eleven he became the World Veteran Winner.
He passed the hunting hound tests in the 1st level and hunting test in 2nd level.

But enough of his achievements because we were the ones to gain the greatest prize, 5223 days of his company.

Sarka, thank you.

IChMultiCh Cerik Fanfan
born on November 18, 1998, died on May 5, 2013.


Father: ICh Impuls Complement.
Mother: ICh Karoline-Kay Kalokagathia.
Breed: Sarka Temrova ( † 2008)


           Jsme členi basetklubů:          

           
Cerik Fanfan – narozeniny 18.11.2012
Cerikovi už bude 14 let, tak se podívejte, jaký je pořád štramák.

ZDE otevřete Galerii16.6.2010 FCI udělila Cerikovi titul

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION - C.I.E.


klikněte pro zvětšeníCerik Fanfan – Ďábel doma i v honitbě


   U příležitosti jedenáctiletého výročí soužití s Cerikem, bych ráda sumarizovala jeho nejen výstavní kariéru. Ceriček nám byl „přidělen“ v roce 1999, jako poslední ze štěňat – pejsků - Karoliny-Kay Kalogathia, tehdy jediného vrhu malých hrubosrstých vendéenských bassetů u nás. Mohli jsme mu dát jméno, ale viděli jsme jej až při předání. Nikdo jiný jej nechtěl kvůli jeho atypickému zbarvení a divoké povaze. Dle paní chovatelky to byl „skřet“. Koupili jsme jej pod cenou. O tomto plemeni jsme si přečetli v atlase psů a o bassetech obecně v knize Ivy Černohubové. Když nám skákal jako veverka, houpal se na zácloně a mazlení bylo pro něj trestem, kontaktovali jsme dalšího chovatele. Ten se nás zeptal, jestli jsme si jistí, že máme skutečně vendéena.

   Když mu bylo 9 měsíců, zkusili jsme štěstí na jeho první výstavě v Brně. Páneček, který si psa nepřál, se těšil, že mu najdou plno chyb a s výstavami dáme, já a syn, pokoj. Ve třídě dorostu tehdy od italského rozhodčího Ernesta Capra získal ocenění velmi nadějný a tím začala jeho výstavní kariéra. Celkem jsme se zúčastnili 135 výstav a 8 přehlídek šampionů. Cerik uspěl nejen v naší, ale i zahraniční konkurenci. Vlastní 3 ocenění velmi nadějný, 132 ocenění výborný, 109 CAC, 57 CACIB a vítězem plemene BOB se stal 101x.

   V I. ceně složil barvářské zkoušky honičů a barvářské zkoušky.

   Je několikanásobným klubovým vítězem Basset Klubu České republiky, Slovenské republiky, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa. Je majitelem všech českých a slovenských šampionátů – Český a Slovenský junior šampion, Český a Slovenský šampion, Český a Slovenský Grand šampion a Český a Slovenský veterán šampion. Je šampionem Polska, Německa, Rumunska, Rakouska, šampionem a vicešampionem Maďarska. Rovněž vlastní titul Mezinárodní šampion krásy – Interšampion.

   Úspěšný byl i na 100. jubilejní výstavě francouzského "CLUB DU GRIFFON VENDEEN" v Montier en Der. Na výstavě se představilo celkem 397 "hrubosrstých vendéenů" 4 různých typů (Petit basset griffon vendéen, Grand basset griffon vendéen, Briquet griffon vendéen a Grand griffon vendéen), malých hrubosrstých vendéenských bassetů bylo 179. Ve třídě veteránů v konkurenci holandského a francouzských vendéenů získal Cerik výborná 2.

   Do závěrečných soutěží se probojoval celkem 61x, z toho 14x vyhrál VI. skupinu FCI. Bodoval ve Velké ceně KHARA, kde se umístil 2x na 2. místě a 2x na 3. místě.

   Je trojnásobným Šampionem šampionů VI. skupiny FCI, Šampionem šampionů loveckých plemen Slovenska. Na soutěži Světový Šampion Šampionů – VICTOR postoupil společně se 32 psy z celkového počtu 280 šampionů z 23 zemí světa do finálového večera. Z VI. skupiny FCI byli vybráni pouze 2 zástupci - malý hrubosrstý vendéenský basset a bloodhound. Cerik je trojnásobný Vítěz Střední a Východní Evropy. Zúčastnil se 3 Evropských výstav (v Poznani, Paříži a Bratislavě), kde 2x vyhrál třídu a 1x získal ocenění výborná 3 a je Evropským vítězem. Soutěžil na 3 Světových výstavách a také zde 2x vyhrál třídu a 1x získal ocenění výborná 3.

   Boduje i jako veterán - Nejlepším veteránem se stal 10x, z toho 1x vyhrál Nejlepšího veterána výstavního dne a 1x byl druhý. Ve svých 11 letech se stal Světovým vítězem veteránů.

   Cerik vlastní mimo spousty kokard a medailí i 254 pohárů.

   Potomků má celkem 46, kteří jsou nejen v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku, Holandsku a Rakousku. Vnoučata jsou v Německu, USA a Jihoafrické republice.

   Ze štěněte určeného „na odstřel“ se stal nejúspěšnější představitel své rasy a jeden z nejlepších psů českého chovu u nás. Jeho počáteční „skřetí“ temperament se skloubil s moudrostí, vyrovnaností a inteligencí. Svojí láskou a bezmeznou oddaností nám pomohl v nejtěžších chvílích našeho života a pomáhá dál.

   Je to zkrátka miláček celé rodiny.Velké foto: ZDE
Dne 9.10.2009 na Světové výstavě psů v Bratislavě získal Cerik titul
World Veteran Winner 2009.
Konkurencí mu byl světový šampion 2006 Biorkezund Abrikol z Ruska.
Cerik uspěl ve světové konkurenci i ve svých téměř 11 letech.
Rádi bychom uchovali vzpomínku na Šárku Temrovou, Cerikovu chovatelku, fenku Karolinu-Kay Kalokagathia, Cerikovu maminku, a fenku Bernadette Herzogin von der Burginsel, maminku 13 Cerikových dětí, pro které se stal osudným den 7. 7. 2008.

Wir möchten im Gedächtnis das Gedenken auf Šárka Temrová, Züchterin von Cerik, Ceriksmutti Karoline-Kay Kalokagathia und Bernadette Herzogin von der Burginsel, Mutti von 13 Cerikskinder, bewahren, für sie den 7. Juli 2008 den Schicksaltag geworden ist.

Karoline-Kay Kalokagathia - Nejlepší veterán KV 2007


Karolína a Šárka
STALO SE NĚCO NOVÉHO ?
Od 1.7.2001 jste     návštěvník
GRAND Šampion ČR
Cerikovi udělen 26.1.2009 titul Grand šampion ČR.

Září 2008
Dne 20. 9. 2008 jsme se s Cerikem zúčastnili výstavy rakouského bassetklubu na zámku Wartholz, kde jsem se setkali s jeho "nevěstou" Vivie a jejich dětmi.
Následující den jsme navštívili speciální výstavu Bassetklubu ČR v Jizbici pod Blaníkem.
Oba dva dny získal Cerik i přes svůj "veteránský" věk BOBa.

Fotky z obou výstav najdete v Galerii - Výstavy.

Výstavní výsledky 2008
Na stránce VÝSTAVY najdete výstavní úspěchy Cerika v prvním pololetí.

Výstavní výsledky 2007
V roce 2007 se Cerik zúčastnil 11 výstav 7 ČR, 1x Francie, 3x Slovensko), a to 8x ve třídě veteránů, 2x ve třídě vítězů a 1x ve třídě šampiónů,
na kterých celkem získal:
10x výbornou 1, 1x výbornou 2
7x Nejkrásnější veterán
3x CAC, 1x CACIB, 10x BOB, 2x 4. BIG a 1x BIS.

Vzhledem k francouzské klubové výstavě, se v letošním roce potkal s konkurencí 249 malých hrubosrstých vendéenských bassetů.

Na Mezinárodní výstavě psů v Praze, v předvečer svých 9. narozenin,
získal nominaci na Cruftovu výstavu psů v Birminghamu 2008.

15/16.9.2007 Zadní Třebáň
Na Klubové a Speciální výstavě (bez zadání titulu Klubový vítěz)
českého Basset Klubu se stal Cerik
NEJKRÁSNĚJŠÍM PSEM VÝSTAVY - V1, CAC, BOB
a VÍTĚZEM SPECIÁLNÍ VÝSTAVY - V1, CAC, BOB, BIS.
Fotky jsou v Galerii - Výstavy.

27. 5. 2007 Montier en DerV sobotu a neděli 26. - 27. 5. 2007 jsme se s Cerikem zúčastnili 100. jubilejní výstavy francouzského "CLUB DU GRIFFON VENDEEN" v Montier en Der. Na výstavě se představilo celkem 397 "hrubosrstých vendéenů" 4 různých typů.
Cerik soutěžil ve třídě veteránů, kde získal velmi pěkné ocenění V2 a krásný posudek od pana rozhodčího Marca Bouveta: "Výborný tricolorní typ, velmi dobře udržovaný, velmi dobrý chrup, výborná hlava, výborná linie zad, výborný ocas, velmi dobře předvedený." V zemi původu a od francouzského rozhodčího zvlášť potěší.
Cerikovy holandské děti:
L´Ange Barbu d´Anglais Con Pantalón - Cedrik (NL) - V1
L´Ange Barbu d´Anglais Chic de Lálá - Chic (NL) - V3Cerik a holandský kamarád ICH a Belg.CH Riesling des Bufettes (Médoc) - 13,5 let (nesoutěžil)

6.12.2006 - Nové děti a fotky najdete v "Dětičky" a v Galerii.

10. 11. 2006 Světová výstava POZNAŇ (PL)
CERIK FANFAN - V3 - V konkurenci 47 PBGV, 6 ve tř. šampiónů
CHIC - L'Ange Barbu D'Anglais Chic de Lálá - V1 Světová vítězka mladých - V konkurenci 47 PBGV, 4 ve tř. mladých - feny
----- fotky najdete v galerii -----

17. 9. 2006 Zadní Třebáň
Na Klubové výstavě (bez zadání titulu Klubový vítěz) českého Basset Klubu se stal Cerik
VÍTĚZEM KLUBOVÉ VÝSTAVY - V1, CAC, BOB, BIS
v konkurenci 15 PBGV. Rozhodčí byla Iva Černohubová CZ.

16. 9. 2006 Zadní Třebáň
Na Speciální výstavě českého Basset Klubu se stal Cerik
VÍTĚZEM SPECIÁLNÍ VÝSTAVY - V1, CAC, BOB
v konkurenci 12 PBGV. Rozhodčí byla Helena Partlová CZ.

Dne 27. 5. 2006 Na klubové výstavě českého Basset Klubu se stal Cerik
KLUBOVÝM VÍTĚZEM - BIS
v konkurenci 12 PBGV. Rozhodčí byla Hana Ahrens (A).

Dne 1. 5. 2006 Na klubové výstavě polského Basset Klubu se stal Cerik
KLUBOVÝM VÍTĚZEM
v konkurenci 21 PBGV (z toho 11 psů) ! Rozhodčí byla Kresten Scheel/DK.

   V Galerii (Dětičky) jsou další fotky z Holandska.

   V Galerii (Dětičky)
   najdete první fotky z Holandska.

Dne 6. 11. 2005 se v holandském Rosmalenu z níže uvedeného „hvězdného“ spojení narodilo 5 štěňátek – 3 pejsci a 2 fenky.
Cerik se tak zapsal do historie dalším primátem – jako zatím první český PBGV byl vybrán ke krytí zahraničním chovatelem.

4. říjen je pro Cerika zvláštní den.

 Přesně před 2 roky na Evropské výstavě v Bratislavě získali Cerik a holandská fenka Les Autres Chien Farouche (šampion Holandska, Lucemburska, Belgian Winner '01/'02/'03, Bundessieger '02, European Winner '03, Bundessieger '04, VDH Champion) titul Evropský vítěz.
( větší foto v Galerii - Dětičky. )

4. října 2005 bylo potvrzeno, že zhruba za měsíc se z tohoto spojení narodí noví vendénci!

5.10.2005 - Nové děti a fotky najdete v "Dětičky" a v Galerii.
12.1.2005 - Kompletní výsledky výstav a statistika titulů do konce roku 2004


Dne 8. 1. 2005 v TOP hotelu Praha
byl Cerik potřetí vyhlášen Šampiónem šampiónů VI. sk. FCI
s celkovým počtem 295,75 bodů (druhý nejvyšší počet získaných bodů).
- podrobnosti ve výstavách -


CERIK DOSÁHL DALŠÍHO MIMOŘÁDNÉHO ÚSPĚCHU!
Dne 21. 8. 2004 na soutěži SVĚTOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ – VICTOR 2004
postoupil společně se 32 psy z celkového počtu
280 šampionů z 23 zemí světa do finálového večera!
Ze VI. sk. FCI byli vybráni pouze 2 zástupci!
Malý hrubosrstý vendéenský basset a bloodhound.
23.7.2004 - Kompletní výsledky výstav do konce června 2004

PBGV CERIK FANFAN získal na výstavách pořádaných ČMKU
ve výstavní sezóně 2003
celkem 234 body!
Kdyby se soutěže zúčastnil, zvítězil by jako jeden z mála psů
a jako první a jediný PBGV
p o t ř e t í za sebou v VI. skupině FCI!

4.11.2003 - V Galerii fotky z EURA 2003 a další
- celkem 18 nových fotek
4.11.2003 - Doplněny celkové statistiky titulů k 11.10.2003

31.10.2003 - Kompletní výsledky výstav do konce října 2003

CERIK je EVROPSKÝ VÍTĚZ 2003 !!!
19.7.2003 - Nové fotky v Galerii (DOMA).

18.7.2003 - Kompletní výsledky výstav do konce června 2003

5.3.2003 - Nové fotky v Galerii (DOMA).
16.2.2003 - přidány fotky z výstav 2003 do Galerie.
Nové snoubenky a dětičky.

PRVNÍ TRIUMFY 2003:

Slavnostní vyhlášení titulů za rok 2002:
CERIK Fanfan - CZ Šampion šampionů VI.sk. FCI
CERIK Fanfan - Vicešampión šampiónů Maďarska 2002

5.12.2002 - Kompletní výsledky výstav do prosince 2002
5.8.2002 - Výsledky výstav červenec

27.7.2002 - Národní výstava Mladá Boleslav (CZ)
CAC-BOB-BIG-BIS !!!


12.7.2002 - Výsledky výstav červen + Světová výstava Amsterdam
2.6.2002 - nové fotky v galerii (výstavy,doma)
30.5.2002 - Výsledky výstav jaro 2002 -
9x BOB, 5x CACIB, 3x Klubový vítěz .... !!!

17.2.2002 - Mezinárodní výstava Šampionů: LESZNO (PL)
CWC-BOB-3.BIG !!!


PRVNÍ TRIUMFY 2002:

Slavnostní vyhlášení titulů za rok 2001
BRNO 9.2.2002:
CERIK Fanfan - CZ Šampion šampionů VI.sk. FCI
Mezinárodní výstava BRNO 9.2.2002:
CERIK - CAC,CACIB,BOB,BIG !!!


20.1.2002 - přidány fotky do Galerie: Výstavy,Trofeje,Dětičky.

8.12.2001 - Bratislava: Cerik vyhlášen jako
Šampion šampionů loveckých plemen Slovenska 2001 !

22.11.2001 - FCI potvrdilo Cerikovi titul:
INTERCHAMPION !

10.11.2001 - opět vítězíme:
MID &EAST EUROPE CUP Poznaň (PL)
Polish Winner-Poznań 2001 a Winner Mid&East Europe

3.11.2001 - Výsledky výstav v říjnu -
získán Národní vítěz, BundesSieger Rakousko ....
16.9.2001 - další triumf: MV LIPSKO - VDH-ChAnw.-CAC-CACIB-BOB !!!
10.9.2001 - Výsledky posledních výstav - 5x BOB !!!
9.9.2001 - Klubová výstava Rakouského baset klubu: CERIK je KLUBOVÝ VÍTĚZ !!!
25.+ 26.8.2001 - Speciální výstavy CZ + SK Baset klubů - 2x BIS !!!
20.8.2001 - Potvrzen titul RAKOUSKÝ ŠAMPION !
14.7.2001 - přidány fotky z "Vítězného víkendu" (do Galerie-Výstavy).
14.7.2001 - doplněny výstavy a zkompletován sumář titulů.

Vítězný víkend 7.a 8. července 2001:
7.7.2001 - MV OBERWART (A): CAC-CACIB-BOB
8.7.2001 - MV SZOMBATHELY (H): CAC-CACIB-BOB-3.BIG

30.6.2001 - MV KRAKOW (PL): CAC-CACIB-BOB-Vítěz KRAKOWA !!!
1.7.2001 - Zahájen oficiální provoz stránek
Poslední úspěchy na výstavách:
30.6.2001 - MV BRNO: CAC-CACIB-BOB-2.BIG !!!
23.6.2001 - MV STRAUBING (D): VDH Ch.Anw.-CAC-CACIB-BOB-BIG
VDH BAYERN CHAMPION !!!
26.5.2001 - MV LITOMĚŘICE: CAC-CACIB-BOB-BIG
5.5.2001 - Klubová výstava JABLONNÉ: CAC-BOB-BIS
KLUBOVÝ VÍTĚZ !!!Copyright©

WEB Design & Graphic