Naše chovatelská stanice vznikla v roce 1985 pod názvem AVAX. Bohužel z důvodu přeregistrace chovatelských stanic bývalého Československa do celosvětového registru FCI, jsme jako mnoho dalších chovatelů o svůj původní název přišli a od roku 2000 se naše odchovy rodí s "příjmením" AVAX HOF.
   První vrh jsme odchovali v roce 1989. Zakladatelkami našeho chovu byly špičkové feny pocházející z chovatelské stanice z GENTU pana Vladimíra Palši z Košic, v té době jednoho z nejúspěšnějších chovatelů německých ovčáků v Československu. Jeho vize německého ovčáka se stala i naší vizí, byl našim vzorem i učitelem, za což mu patří náš dík , vzpomínky a uznání.
   V naší chovatelské stanici se od té doby narodilo mnoho úspěšných i méně známých potomků, ale v našich srdcích a vzpomínkách má každý z nich stále své jméno a místo.
   Němečtí ovčáci pro nás znamenají mnoho. Provázejí nás takřka celým dosavadním životem. Jejich chov se stal součástí nás samotných. Denně jim věnujeme mnoho času, sil, myšlenek i snění.
   Protože se s psi z mnoha našich odchovů nedokážeme rozloučit, je jejich počet větší, než bychom sami zvládli ubytovat, ošetřovat, trénovat a vystavovat. Proto jich několik žije u našich přátel-spolumajitelů z teamu Avax Hof. Naším „nejstarším“ a nepostradatelným spolupracovníkem a také dlouholetým přítelem je pan Emil Man se svojí ženou Janou a dcerami Petrou a Jitkou. S rodinou Manů z Biskupic u Luhačovic spolupracujeme v chovu téměř od vzniku naší chovatelské stanice. Za ta dlouhá léta nám mnohokrát byli oporou nejen v chovatelské práci ale i v osobním životě. Jsme jim za to vděčni. Dnešní tvář "AVAXU" je také jejich zásluhou.
    

 • 26 x Klubový vítěz různých tříd na klubových výstavach různých zemí
 • 10 x udělená "výběrová třída" V-A v zemích: SR, ČR, Polsko, Maďarsko, Japonsko
    

 • BSHZ 2001 Německo - ESKO Avax Hof, JKLR ZB:SG 29
 • SHZ 2000 Japonsko - QUESTION avax, vítěz třídy pracovní, ZB:V-A 1
 • SHZ 1999 Japonsko - QUESTION avax, vítěz třídy pracovní ZB:V-A 1
 • SHZ 1999 Japonsko - ZAFIR avax, vítěz třídy mladých
 • SHZ 1998 Japonsko - QUESTION avax, vítěz třídy mladých
 • SHZ 1998 Rakousko - QUESTION avax, vítěz třídy dorostu
 • SHZ 1997 Maďarsko - NATHALIE avax, vítězka třídy pracovní ZB:V-A 1
 • BSHZ 1996 Německo - KORADO avax, ZB:V-65 ve třídě pracovní
 • 17 x vítěz třídy na oblastních a krajových výstavách v Německu,
  z toho 8 x V-1. ve tříde pracovní