Allsun Irish Warrior má šastný domov
u manželů Procházkových z Kralup n/Vltavou.
Allsun Irish Warrior is at family Procházka,
Kralupy n/Vltavou (CZ).