Vrh "B" - narozeni 14.06.2003 - ve 3 měsících
The litter "B" - born 14.06.2003 - 3 months old