Výsledky výstav - příspěvky - články - názory - diskuze

NAVIGACE NA STRÁNCE - vyberte si z nabídky:

  Baltazar tatínkem devíti štěňátek
  Výstavy poněkud jinak ...
  Baltazar je opět tatínek - nyní ve Švédsku
  Baltazar je tatínek
  Eurodogshow 2005 - výsledky
  Wheaten Days 2005
  Zlý osud pejska z našeho chovu
  Dopis pro KFT
  Evropská výstava Bratislava 4.10.2003 - výsledky
  Eurodogshow 2003 /aneb k čemu jsou platné standardy plemen FCI/
  Eurodogshow 2003 v Bratislavě - rakouský Terrier Postillion

  NAPIŠTE NÁM - odeslání zprávy přímo z této stránky


Baltazar tatínkem devíti štěňátek.

  29.9.2007 se stal náš veterán Baltazartatínkem devíti štěňátek, narozených v polské chovatelské stanici Tuatha Dea.
Maminka, Ch. Britney Beauty Bamby Happy Wheatenpochází z českého chovu.


Výstavy poněkud jinak.

  Čas se zastavit nedá, od roku 2005 zaškrtáváme v přihláškách na výstavy kolonku „Třída veteránů.“ Už nepatříme k tak náruživým vystavovatelům, ale občas se náš Baltazar ve výstavních kruzích proběhne. Překvapení nás čekalo na Světové výstavě psů v polské Poznani. V propozicích jsme se dočetli, že výstava je přístupná hárajícím fenám, dále nejen jedincům s kupírovanými pruty ale i ušima. Do jisté míry se dá pochopit tlak majitelů fen, poplatky stále rostou, na druhou stranu účast hárající feny dokáže s dospělým psem pěkně „zamávat,“ zvláště když se „roztoužená“ psí kráska usadí psovi přímo před čenichem. A to byl přesně náš problém.V Poznani do odpolední soutěže o „Nejhezčího veterána“ nepostupoval pes i fena ocenění známkou V1, ale pouze jeden z nich, ten, který získal ocenění „Nejlepší veterán plemene.“Baltazar místo korektního předvedení v pohybu se pouze snažil dostat co nejblíže k zadním partiím před ním běžící fenky, zřejmě se chtěl přesvědčit, je-li to ta pro něj krásně vonící psí dáma, i když to ona nebyla…..Na českých výstavách ještě stále platí zákaz vystavování hárajících fen, ale co není, může být. V sousedním Německu tento zákaz už také vzal za své, což nepovažujeme za zrovna ideální řešení.

Denních titulů stále přibývá – dá se vůbec v katalozích jednoznačně orientovat? A jak to pak probíhá přímo ve výstavním kruhu .....

  Poprvé mě k tomuto zamyšlení přiměla, i když pouze jako diváka, II. Hanácká výstava psů v Olomouci.
  V katalogu pod hlavičkou „Třídy“ byly tyto taxativně vyjmenovány a u všech tříd uvedeny pouze podmínky, říkající kam zařadit přihlášeného psa/fenu. Pouze u třídy veteránu byl dovětek – vyhlašuje se „Nejlepší veterán“. Očekávala bych, že tam bude ještě slovíčko „plemene“.
  Pod hlavičkou „Tituly“ /nebudu zde uvádět všechny, pouze ty, kde jsou nesrovnalosti/ stálo:
  Nejlepší mladý – zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě mladých.
  Z toho vyplývá, že CAJC pes a CAJC fena spolu soutěží o titul Nejlepší mladý /plemene/ a následně do odpolední soutěže nastupuje pouze jeden z nich, tedy ten, který získal denní titul „Nejlepší mladý /plemene/“.
  Nejlepší veterán – zadává se nejlepšímu psovi nebo feně každého plemene ve třídě veteránů.
  Z toho taktéž vyplývá, že pes i fena ze třídy veteránů se známkou V1 spolu soutěží o titul „Nejlepší veterán /plemene/ a opět vítěz vzešlý z tohoto „souboje“ postupuje do odpolední soutěže.
  Pod hlavičkou „Soutěže NVP“ je uvedeno: Nejlepší dorost – nastupují psi a feny ze třídy dorostu, kteří obdrželi ocenění „velmi nadějný 1“. Tedy jak pes, tak fena. Nejlepší mladý pes – nastupují psi z tříd mladých, kteří obdrželi titul CAJC. Nejlepší mladá fena – nastupují feny z tříd mladých, kteří obdrželi titul CAJC. /Opisuji přesně z katalogu – správně gramaticky by mělo být…které obdržely titul CAJC/
  Z čehož vyplývá, že do odpolední soutěže postupují oba CAJC, což popírá text pod hlavičkou „Tituly“ – zde se píše o „Nejlepším mladém“, nikoliv o Nejlepším mladém psovi i feně.
  Nejlepší veterán – nastupují všichni veteráni a budou oceněni.
Což opět popírá text uvedený pod hlavičkou „Tituly“
Navíc v německé verzi je uveden pouze „Mladý vystavovatel“, „Nejhezčí pár“ a „Nejlepší chovatelská skupina“
  Takto zavádějící texty vedou k mnoha nedorozuměním přímo ve výstavních kruzích. Je jistě velmi náročné zpracovat tak velké množství informací, na druhou stranu si vystavovatelé katalogy platí v ceně výstavních poplatků a nejen oni, i mezi diváky se najde dost těch, kteří jsou ochotní za katalog zaplatit.
  Ne vždycky za zmatky ve výstavních kruzích však může špatně zpracovaný katalog. Na XV. MVP v Brně, konané 10. – 11. února 2007 v areálu BVV, posuzoval plemeno Irish Soft Coated Wheaten Terriér renomovaný mezinárodní rozhodčí, pan A. Korózs. Zřejmě spoléhal, a to naprosto správně, že vedoucí kruhu „pohlídá“ nástupy soutěžících psů podle propozic schválených pro tuto výstavu. A to proto, že každá výstava se poněkud liší v zadávání některých denních titulů. Na této výstavě byly dány propozice tak, že do odpoledních soutěží /pokud byla obsazena jak třída psů, tak fen/ postupovali z třídy mladých oba CAJC, z třídy veteránů oba V1. Nezadával se „Nejlepší mladý plemene“ ani „Nejlepší veterán plemene“.
  Ve třídě veteránů – psi, získal náš Baltazar známku V1, ve třídě veteránů – feny, získala známku V1 Barbara Bush Kní-York. K našemu překvapení jsme byli vyzváni vedoucím kruhu, abychom nastoupili o „Nejlepšího veterána plemene“. Než jsem se stačila zorientovat, /Baltazara předváděl manžel a domnívala jsem se, že nastupují do kruhu o „Vítěze plemene“ BOB/ soutěž mezi veteránem psem a veteránem fenou proběhla a na tabuli u čísla 2031, což bylo číslo našeho psa, byl zapsán výsledek V1 Best veterán. Zapisovatelka totéž zapsala do posudku i diplomu. Byla jsem si vědoma, že tento denní titul v propozicích vyhlášen nebyl a toto nedopatření jsem oznámila vedoucí kruhu. Následně byl z posudku i diplomu nevyhlášený titul Baltazarovi vyškrtnut.
  Odpolední soutěž o „Nejhezčího veterána“ jsme vzdali.
  Skutečnost, že zadávání denních titulů se na jednotlivých výstavách liší, vede k nejasnostem při jejich zadávání, zvláště posuzuje-li plemeno zahraniční rozhodčí a nemá „k ruce“ zkušeného vedoucího kruhu.


Baltazar - MVP Brno, 10.2.2007.
Touto výstavou splnil "Balda" podmínky
k udělení titulu "Český veterán šampion"
foto MVDr.Bayerová
Baltazar je opět tatinek.

8.1.2007 se narodili ve švédské chovatelské stanici House of Softy 4 kluci ze spojení Baltazar King Wheaten Darling x House of Softy Alina.Máma Alina a spokojení kluci

  ZPĚT NA ZAČÁTEK


Baltazar je tatinek.
vrh ISCWT v ChS Bien Amis  - www.bienamis.wz.cz

Právě je nám 6 týdnů, narodila jsme se 8.1.2006 mamince, CH. Citele Wheaten Momart, taťka je ICH Baltazar King Wheaten Darling. Podívejte, jak jsme se při fotografovaní snažila, i když se nám to vůbec nelíbilo.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK


EUROPEAN DOG SHOW 3.- 5.6.2005 TULLN / Austria
Richter: DI Bojan Matakovic (HR), FCI-GR.3
IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER

Jugendbester Rüde:
3845 ARMANDO MARIO DELLA QUATTROCENTO

- SUBERTOVA PETRA Mgr., CZ

Jugendbeste Hündin:
3860 SEAMROG SUPER TROUPER

- UNEHOLT THOMAS/CH, S

CACIB Rüden:
3852 KERIDOWN GAEL FORCE

- UNEHOLT THOMAS/CH, S

CACIB Hündinnen:
3864 HONEYLEE'S KISS ME I'M IRISH

- MÖLLER/MÖLLER-SIEBER, D

Sieger der Veteranen Rüde:
3857 BALTAZAR KING WHEATEN DARLING

- KOLACKOVA JITKA, CZ - (FOTO)

Sieger der Veteranen Hundin:
3873 ANTOANETTE QUEEN WHEATEN DARLING

- Mgr. SUBERTOVA PETRA, CZ - (FOTO)

BOB:
3852 KERIDOWN GAEL FORCE

- UNEHOLT THOMAS/CH, SWHEATEN DAYS 2005
setkání chovatelů ISCWT a jejich psů - 30.4. + 1.5.2005

JAKÉ BYLY … WHEATEN DAYS 2005 ? - kapitoly článku:
  Úvodní povídání
  Příprava Wheaten Days
  MVP Praha
  Procházka Prahou
  Večerní posezení
  Sportovní neděle
  Ukázky psích sportů
  Tréninky a závody
  V jednotlivých kategoriích pak zvítězili
  A co dál?

Celý článek se Vám otevře v novém okně po kliknutí ZDE.

Premiéra setkání wheatenů, jejich páníčků a chovatelů dopadla na výbornou. Můžete se o tom přesvědčit na internetových stránkách www.wheaten.cz pod butonem Wheaten Days 2005, kde naleznete m.j. i stovky jistě zajímavých fotek. Z obou dnů bylo natočeno také DVD a videokazeta, kterými budeme prezentovat české wheateny i v zahraničí.

A jak si vedly naše odchovy na nedělním sportovním dni ?

Allsun Irish Warrior "Sniff" (FOTO) - předvedla spolu s Eiminkou Soft Kní York, jak se opravdové závody v coursingu běhají.
Brian Irish Warrior (FOTO) si "doletěl" pro 2. místo v coursingu.
Claire Irish Warrior (FOTO) nezapřela teriérský temperament a v coursingu štěňat si doběhla pro vítězství.

   

Štědrým sponzorům patří náš dík.  ZPĚT NA ZAČÁTEK


Zlý osud pejska z našeho chovu

Andrew Irish Warrior
* 20. 4. 2002   -   † ....zima 2004.... 

Stačilo jen jediné slůvko od majitelky a byl by tu s námi. Jenže se nám ho nedostalo. Neznáme ani přesné datum, kdy skončil jeho mladý život. Zůstala nám jen vzpomínka a xerokopie fotografie z jeho posledních dnů, kterou nám s neuvěřitelným cynismem přidala majitelka k dopisu, který jsme se rozhodli na těchto stránkách zveřejnit.

Dopisy adresované KFT /byly přeloženy do německého jazyka/

Vážení,
  jsem chovatelkou plemene ISCWT z České republiky. Naše chovatelská stanice je mezinárodně zaregistrovaná pod jménem "Irish Warrior."
  Z vrhu"A" po našich ISCWT Baltazarovi King Wheaten Darling x Brookdene Paws for Applaws, projevila zájem o štěňátko - pejska , pani Vera Suhr - chovatelská stanice Wheaten vom Wolfshorst. I když jsem se snažila všechny zájemce "otestovat" co nejdůkladněji - zřejmě jsem se v této paní chovatelce velice spletla. Andrew byl v Německu uchovněn, pokud vím, získal Juniorského šampiona KFT. Měla jsem jej možnost několikrát vidět, naposledy na Světové výstavě v Dortmundu, kde jej dokonce předvedl manžel, pani Suhr si jej nechtěla předvést sama, ani se na posuzováni nedívala , …..co je ale důležité pro další události….byl přátelský, nebál se nikoho z nás, žádná známka agresivity. Pro nás starost o naše odchovy nikdy nekončila předáním štěňátka novému majiteli, tak i v případě Andrewa jsme pani Suhr mnohokrát kontaktovali sami, z její strany velký zájem nebyl.
  K vánocům jsme od paní Suhr dostali přání , žádné stížnosti či problémy. Až v pondělí 29. 3. 2004 jsme dostali anonymní zprávu z Německa, od někoho, kdo se zúčastnil Mezinárodní výstavy 27. - 28. 3. v Berlíně, kam byl Andrew přihlášen. Anonym nás upozornil, že když se vystavovatelé paní Suhr ptali, proč nenastoupil, dostalo se jim podrážděné odpovědi, že jej nechala pro agresivní napadání její rodiny UTRATIT. Okamžitě jsme ji telefonovali. Nebyla to fáma, potvrdila nám to. Andrew neměl ještě ani dva roky.
  Postupem doby si myslím o chovatelských kvalitách paní Suhr své, ale že by zašla tak daleko, to jsem neočekávala. Byl to zdravý, temperamentní pejsek, v jeho věku, pokud se snažil vydobýt si vůdčí postavení, se s ním určitě dalo pracovat. Stačilo, aby se nám ozvala, což neudělala, v krajním případě bychom si Andrewa vzali zpátky. Anonym nás také ujistil, že měl možnost Andrewa na výstavách vidět, aniž by na něm pozoroval známky agresivity, že ale zřejmě pravdu nezjistíme, paní Suhr se určitě obrátila na veterináře, který byl ochotný něco tak neuvěřitelného udělat.Také z webových stránek paní Suhr se Andrew vytratil. Ujišťuji Vás, že ani jeden z našich psů se k lidem nechová agresivně, spíše naopak, jsou to doslova psi vítací, až nám ta jejich přátelskost ke všem, částečně vadí, vítali by zřejmě i zloděje. Majitelé našich dvou odchovů jsou vesměs mladí lidé s dětmi. Ani v jednom případě problémy nemají, naopak je to přímo čítanková ukázka vztahu dítěte a pejska. Dovolím si připojit dvě amatérské fotografie - fenky z vrhu "A" Allsun /"Sniff"/ s miminkem -sestřičky Andrewa a pejska z vrhu "B" se svým malým kamarádem.
  Omlouvám se za tak obšírné vylíčení situace, i když co se stalo, se už změnit nedá, nemělo by to zůstat nepotrestáno. Pro naši rodinu to byl obrovský šok, ze kterého se tak úplně asi nikdy nevzpamatujeme. Andrew si takový konec nezasloužil a my také ne. Nevěříme jejím důvodům, ani tomu, že zprovodit ze světa mladého, zdravého, ještě ne úplně dospělého pejska je legální. Poškozuje to i naši pověst , což ale není zdaleka tak podstatné, jako skutečnost, že jsme neměli možnost zasáhnout.

Andrew Irish Warrior - ZB-NR.CZ 156, gew. 20. 04. 2002,
Bes.: Suhr, Familie, Berlin

S úctou

Jitka Koláčková
"Irish Warrior"
Lysovice 118
682 01 Vyškov 1   CZ


Určeno: KFT

Vážení,
více jak před měsícem jsem podala písemnou stížnost na chovatelskou stanici Wheaten vom Wolfshorst paní Very Suhr, ve věci usmrcení pejska Andrew Irish Warrior – ZB-NR.CZ 156, gew. 20. 04. 2002, Bes.: Suhr, Familie, Berlin.
  Po jejím písemném odeslání formou doporučeného dopisu jsme obdrželi od paní Suhr „vysvětlující“ dopis, a to na naši žádost. Po jeho přečtení jsme usoudili, že se jedná o dokonale bezcitnou obchodnici, která nám svým pohledem na celou smutnou záležitost sama dala do ruky argumenty, které hodláme proti ní použít. Jako vrchol cynismu považujeme xerokopie fotografií Andrewa, které byly pořízeny krátce před jeho smrtí ? zima 2004 a byly k dopisu přiloženy. Jako „potěšující“ zpráva pro nás mělo být oznámení, že ještě stihla Andrewem nakrýt všechny tři feny z její chovatelské stanice. /Viz přiložená kopie dopisu/.
  Z dopisu jasně vyplývá, že problémy s dospívajícím psem řešila naprosto neodpovídajícím způsobem. Zřejmě soužití jejích tří fen a mladého psa nedělalo dobrotu, proto ho začala zavírat do omezeného prostoru, když se mu podařilo z „vězení“ utéct nebo značkoval jemu zakázané teritorium, přistoupila i na fyzické tresty. Tak se v žádném případě nechová slušný chovatel, vždyť chovatelství je zájmová činnost, záliba lidí, kteří mají ke zvířatům kladný vztah a snaží se pro ně vytvořit takové podmínky, ve kterých se žije spokojeně oběma stranám. Andrew byl psychicky i fyzicky týraný nedospělý pejsek, není divu, že takové zacházení ze strany manželů Suhrových neunesl a skončilo to jejich napadením. Ale i tak jsme přesvědčeni, že vylíčené pokousání nepůsobí věrohodně. Oba manžele údajně pokousal na stejných místech, břiše a hrudi. To nejsou místa, na která pes útočí, obvykle to odnesou končetiny či obličej.
  Z Andrewa, podle těch pro nás velmi drásajících xerokopií fotografií, rostl velmi slibný chovný pes, což lze doložit i výsledky posledních výstav z prosince r. 2003 /BOB/. Zanedbatelný nebyl ani jeho rodokmen. Pro to, co se stalo jistě není důležité, jak velké byly jeho ambice pro chov, jen chci poukázat na dobré šance najít pro něho jiný slušný domov. Vědět, co se děje, okamžitě bychom si pro něho přijeli.
  Zákony Vaší země jistě dokáží takové jednání pojmenovat i potrestat. Věřím, že i Vaše vrcholové kynologické orgány mají pravomoc zbavit pani Suhr členství v KFT a odebrat jí mezinárodně zaregistrovaný název chovatelské stanice. Ani veterinárnímu lékaři, který porušil lékařskou etiku, by utracení zdravého, ještě nedospělého pejska nemělo projít bez následků. Je pravděpodobné, že se paní Suhr postarala o bezproblémové veterinární zdůvodnění, zároveň nám její dopis dává možnost požádat Vás o zamezení jejího působení jako chovatelky. Jednou z úloh jak FCI, tak národních kynologických organizací snad je, vyloučení chovatelů nehodných tohoto jména ze středu těch, kteří se tomuto krásnému koníčku věnují s plnou zodpovědností a láskou k živým tvorům, které si k sobě „připoutali.“ Věříme, že naše stížnost bude spravedlivě uzavřena. Připadá nám absurdní, že podle zákona nesmějí být v mnoha zemích vystavování pejsci s kupírovaným ocasem, je ale možné se na výstavách potkat s „chovatelem“, který nechá usmrtit zdravého pejska a před tím si ještě stačí zajistit jeho potomky. Děkujeme za pochopení a očekáváme Vaši odpověď.

Jitka a Pavel Koláčkovi
Lysovice 118
682 01 Vyškov 1
Česká republika

POSLEDNÍ VÝSTAVY - Andrew Irish Warrior

6.12.2003 OG Havelland - Rozhodčí: Elzbieta Chwalibog, Pl
V1, CAC-KFT, CAC-VDH, BOB

7.12.2003 OG Berlin-Nord - Rozhodčí: Csaba Borsfai, HU
V1, CAC-KFT, CAC-VDH, BOB

  ZPĚT NA ZAČÁTEKEvropská výstava Bratislava      4.10.2003

Rozhodčí: Nesvadba Ján, CH
Vystavovaných psů celkem: 30


Psi třída mladých
MECHTA POETA MIDNIGHT SKYWALKER _______________________ V1, CAJC
o. Windisle Classico, m. Mechta Poeta Ilona
Ch. + maj. Filonenko E.
MECHTA POETA MASTER OF CITY JUNGLE _____________________ V2
o. Windisle Classico, m. Mechta Poeta Ilona
Ch. + maj. Filonenko E.
HOLYHEAD OF ARGUS _______________________________________ V3
o. Absolute Gold The Best Colour, m. Wheaten Heaven Brilliance
Ch: Baranyai Dolly, maj: Léránt László
FERARRI SOFT KNÍ-YORK _____________________________________ VD4
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. Šubertová Petra, maj. Rozmanová Alena
FALKONN SOFT KNÍ-YORK ____________________________________ VD
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. Šubertová Petra, maj. Knežková Renata
Psi mezitřída
MISTERJA REMO KRISTIAN ___________________________________ V1, CAC
o. Iulius Planusenterophilus, m. Misterija Remo Solli
ch. Reshetnikova S., maj. Golubkova J.
ADRIAN SILESIA EXCELENT ___________________________________ V2
o. Alan Alda Wheaten Darling, m. Adriennka Softík Kní-York
ch. + maj. Bindíkovi Jana a Zdenek
Psi třída otevřená
Cinzano Wheaten Momart FOTO ____________________ V1, CAC, res. CACIB
o. Collin Commander Lalibela, m. Annabelle Wheaten Darling
ch. Matušková Martina, maj. Ullmannová Miroslava
Psi třída šampionů
WHEATEN REBEL´S COUGAR FOTO _________________ CACIB, Evropský vítěz
o. Wheatstone Connery, m. Wheaten Rebel´s Vanity Fair
ch. Möller-Sieber, maj. Liobimova N.
IVONHOE OF CUILLIN HILLS _______________________________ V2, res. CAC
o. Lollypops Scatman John, m. Gina Rubikon
ch. Wentzel Andreas, maj. Mayer Ernst
BALTAZAR KING WHEATEN DARLING ______________________ V3
O. Derravara Failger Firestorm, m. Wheaten Volunter´ s Dita
Ch. MVDr. Bayerová Klára, maj. Koláckovi Jitka a Pavel
IULIUS PLANUSENTEROPHILUS _________________________________ V4
O. Norvegianwood, m. Iulius Planusaenolottina
Ch. Somma A., maj. Shenashenko Ekaterina
DAYMONN SOFT KNÍ-YORK _________________________________ nenastoupil
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. + maj. Šubertová Petra
Feny třída mladých
WHEATENGALE ESENIA KRASAVITSA FOTO ______ Evropská vítězka mladých
o. Wheaten Rebel´s Cougar, m. Wheatengale Beatrix
ch. Vladimirova N., maj. Kompaniets O.
MECHTA POETA MAGIC FIVE __________________________________ V2
O. Windisle Classico To Virtawhea, M. Mechta Poeta Ilona
Ch. Filonenko E., maj. Kobzeva
SIBILLA RATHDRUM DELLA VAL DEL FOGLIA ____________________ V3
O. Wheaten Rebel´s Wildest Dream, m. Perelisa Della Val Del Foglia
Ch. + maj. Simoncelli a Mezzanotti
LOSTERRY HER MAJESTY ____________________________________ VD4
O. A Hard Day Nights, m. Losterry Devil in Her Heart
Ch. + maj. Losterry Di Claza Pia
BAILEHANNAH KARLA WHEATEN DARLING ______________________ VD
o. Bailehannah Bhailintin, m. Naela from The Soft Estate of
ch. Rikhof Ben, maj. MVDr. Bayerová Klára
Feny mezitřída
WHEATENGALE ELENA PREKRASNAYA DARA FOTO ___________ V1, CAC
O. Wheaten Rebel´s Cougar, m. Wheatengale Beatrix
Ch. Vladimirova N., maj. Tsykalova L.
EIMINKA SOFT KNÍ-YORK ______________________________ V2, res. CAC
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. Šubertova Petra, maj. Hagen Daniel
ELISABETH TAYLOR KNÍ-YORK _____________ vyloučena pro agresivitu
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. + maj. Šubertová Petra
Feny třída otevřená
( Výsledky nejsou kompletní, byly navíc vystavovány 2 feny,
nezapsané v katalogu - ve výsledcích na tabuli pouze pod čísly)
QUANTO SEI BELLA ROMA DELLA VAL DEL FOGLIA FOTO _____ V1, CAC
o. O Chicco di Grano O Pepita D´O, m. Perelisa Della Val Del Foglia
ch. + maj. Simoncelli Simone
CHOROSCHIE DRUSJA´S WILD BUMBLE BEE FOTO _________________ V4
o. Raindeerman, m. Choroschie Drusja´s Jeanne D´Arc
ch. Chlebosch Vera a Joachim, maj. Kopf Doris
DIANA ROSS KNÍ-YORK ________________________________ dostatečný
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. + maj. Šubertová Petra
Fena pod číslem 10261 _______________________________ V2 res. CAC
Fena pod číslem 7246 _________________________________________ V3
Feny třída šampionů
BARBARA BUSH KNÍ-YORK FOTO ________ CACIB, Evropská vítězka, BOB
o. Omar Wheaten von Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. + maj. Šubertová Petra
ADRIENNKA SOFTÍK KNÍ-YORK ___________________ res.CAC, res.CACIB
o. Omar Wheaten vom Wolfshorst, m. Antoanette Queen Wheaten Darling
ch. Šubertová Petra, maj. Bindíkovi, Jana a Zdenek
MECHTA POETA KARAMELKA KASSIYA __________________________ V3
o. Apollo from Wheaten Heaven, m. Wheatengale Brungilda
ch. Filonenko E., maj. Motroshilova Olga
EYWY ELISHA LALIBELA _______________________________________ V4
o. Lollypops Kuddel Daddeldu, m. Beloved Bee Lalibela
ch. Zítková Eva, maj. Pohner Evžen
Feny třída veteránů
WHEATEN VOLUNTER´S DITA _______________________ nejlepší veterán
o. Tousled Gipsy´s Artus, m. Wheaten Rebel´s Tina Turner
ch. Thorberger Ch., maj. MVDr. Bayerová Klára

  ZPĚT NA ZAČÁTEKEurodogshow 2003
/aneb k čemu jsou platné standardy plemen FCI/

Sedám k počítači záměrně až po několika uplynulých dnech od konání výše zmíněné Evropské výstavy, svěřené pro tento rok našim slovenským sousedům. Činím tak proto, abych získala potřebný odstup a míra mých emocí klesla na únosné minimum. Marně hledám v katalógu (2) 4. október 2003, to, co pokládám za velmi důležité - obvykle lze mnou hledaná slova najít v katalozích pod odkazem "Rozhodčí," např. v katalogu 12. Moravskoslezské národní výstavy psů z 20. - 21. září 2003. Cituji: "Rozhodčí postupují při posuzování a zadávání titulů podle platných standardů, řádu FCI…"

Na internetu i v tištěných propozicích byl uveden pro posuzování plemene Irish Soft Coated Wheaten Terriér, finský rozhodčí Järvinen Kari, o změně rozhodčího nikdo z vystavovatelů nevěděl.. Překvapující bylo, že změna padla na MVDr. Jana Nesvadbu - CH, který je sice velmi známou osobností mezi rozhodčími, ale jeho "parketou" rozhodně ISCWT není.

Celkem bylo posouzeno 30 ISCWT. Nejpočetněji byli zastoupeni čeští vystavovatelé, 5 psů, 8 fen, následovala ruská výprava, 5 psů, 4 feny, Italové, 3 feny, Německo, 1 fena, Maďarsko, 1 pes, Rakousko, 1 pes . Ve třídě otevřené - feny, se v kruhu objevily 2, aniž by byly uvedeny v katalogu či v jeho dodatcích. Jedna z nich získala V2 res. CAC, druhá pořadí V3. Na tabuli figurovaly jen pod čísly, takže jména majitelů i zemí /země/ odkud pocházely, zůstala utajena.Jedna, snad, patřila italské vystavovatelce.

Po vyhlášení výsledků třídy mladých - psi, bylo každému jasné, jakým směrem se bude další posuzování ubírat. Počínaje tř.mladých, konče třídou šampionů si vítězství odnesly anglo-americké typy.Většina oceněných psů vykazovala minimálně jednu z vylučujících vad, jak jsou popsány v platném standardu plemene - jiné než pšeničné zbarvení, tmavé znaky, bavlněnou, vlněnou, matnou strukturu srsti, přetáčející se prut nad hřbet. Takže si kladu otázku - jak je to s tou klauzulí…."Rozhodčí postupují při posuzování a zadávání titulů podle platných standardů, řádu FCI…"

Po posouzení třídy otevřené - feny, ze které si vítězství odnesla nestandardní průměrná fena italské vystavovatelky na úkor velmi pěkné /standardu odpovídající/ feny z Německa /V4/, několik nás vystavujících využilo chvíle, kdy zel kruh prázdnotou a požádalo pana rozhodčího o chvíli pozornosti. Padla otázka, je-li si vědom skutečnosti, že posuzuje v přímém rozporu s platným standardem plemene. Evidentně ho to zaskočilo, říkal něco o pěkných hlavách oceněných jedinců a "lovil" po kapsách výtisk standardu, velmi znejistěl a poslední dvě kategorie jakoby rozhodoval někdo úplně jiný. Ve třídě šampionů si odnesla vítězství fena z České republiky, posléze dosáhla na tituly nejvyšší CACIB i BOB, V2 res. CAC, res. CACIB obdržela taktéž česká fena, obě irského typu, stejně tak jako další česká zástupkyně ze třídy veteránu s oceněním V1.

Omlouvám se touto cestou panu MVDr. Janu Nesvadbovi , měl plné právo buď on sám nebo vedoucí kruhu nás vykázat a žádnou, byť kratičkou, debatu nepřipustit.Do jisté míry nás ospravedlňuje skutečnost, že většina měla již psy posouzené, nebylo možné nás podezřívat ze snahy, připravit jim lepší start, byla to především velká příležitost dát najevo, že současný stav je dále neudržitelný. Kynologie je krásný i náročný "koníček," měla by majitele-vystavovatele spojovat, nikoliv rozdělovat. Chovatelé původního irského typu Wheatna jsou přesvědčeni, a právem, že pravda je na jejich straně, opírají se o standard země původu - Irska, naopak ti, co dávají přednost anglo-americkému, potažmo skandinávskému typu argumentují tím, že na mnoha výstavách získávají ocenění nejvyšší, nechtějí slyšet, že přes atraktivní vzhled se tento typ vymyká platnému standardu.

Jsem si vědoma toho, že anglo-americký /skandinávský/ typ /I/SCWT v současné době chovají i chovatelské stanice velmi zvučných jmen, mající za sebou vynikající chovatelské výsledky. Ale právě proto, že jsou mezi nimi odborníci na slovo vzatí, v mnoha případech nejen chovatelé, současně také uznávaní rozhodčí, bylo by z jejich strany přinejmenším korektní upozorňovat zájemce o tento typ Wheatna, že přes veškerou atraktivitu musejí počítat na výstavách pořádaných pod hlavičkou FCI s určitými problémy v podobě penalizace za nestandardní znaky, které tento typ Wheatna vykazuje. A do budoucna se svými zvučnými jmény zasadit o rozdělení obou typů.

Současný stav jistě nevyhovuje ani majitelům anglo-amerického /skandinávského/ typu. Jeden příklad za všechny. V roce 2001 se stalo pořadatelskou zemí Světové výstavy psů Portugalsko. Titul Světového vítěze si odnesl pes anglo-amerického typu. V roce následujícím štafetu převzal holandský Amsterdam. Tentýž pes odcházel z kruhu pouze s VD. Paní rozhodčí striktně dodržovala platný standard.

Určitě by si oba typy zasluhovaly spravedlivé posuzování. A to za současné situace možné není. Neobstojí ani dosti často používané vysvětlování, poukazující na údajné vyčerpání irského typu a snahu o jeho ozdravení anglo-americkým typem. Zavání to poněkud zvrácenou logikou. K "vyčerpání" irského typu opravdu může v budoucnosti dojít, a to je varující, ale z důvodů mnohem prozaičtějších. ISCWT má ve svém standardu napsáno, že je to plemeno s dlouhou dobou zrání. V dnešním uspěchaném světě je čím dál méně těch, kteří jsou ochotní čekat, až se z "ošklivého kačátka" vyklube labuť. Štěňátka anglo-amerického typu mají mnohem bohatší osrstění, jsou pro svůj roztomilý medvídkovský vzhled lépe prodejná a mnozí chovatelé se dávají touto cestou. Srst dospělých jedinců však postrádá ten zvláštní třpyt, charakteristické pšeničné zabarvení, tedy ty atributy, pro které si toto plemeno našlo svoje obdivovatele. Není to ani o lépe utvářené kostře, na obou stranách se najdou jedinci vykazující její vady, jen je mnohem těžší tyto vady odhalit tam, kde šikovný střihač, díky struktuře srsti, zvládne "zázraky." Je známo, že slepým lidem nahrazují ruce zrak. Dokáží hmatem "vidět" to, co jiní očima. Rozhodčí, ať mi prominou, slepí nejsou, i když to tak někdy působí, ale i kdyby byli, za těch pár minut, které na posouzení v kruhu mají, by to sotva stačili.

Sama jsem mezi těmi velkými jmény, která chovala a chovají toto krásné plemeno dokonale neznámá drobná chovatelka, které jen velmi záleží na uchování původního irského typu ISCWT v podobě, kterou mu léty práce vtiskly takové osobnosti, jako byla irská chovatelka, rozhodčí, paní Maureen Holmes a řada dalších, podobně zapálených chovatelů.

Jitka Koláčková
chovatelská stanice ISCWT
"IRISH WARRIOR"

  ZPĚT NA ZAČÁTEKPřevzato a přeloženo se svolením autora příspěvku
z rakouského Terrier Postillion:


Úspěch ???
Eurodogshow 2003 v Bratislavě
- Irish Soft Coated Wheaten Terriér


Šampion Ivonhoe of Cuillin Hills - V2, res. CAC
32 vystavených jedinců, z toho 5 psů ve třídě šampionů.

Zase jsme jednou museli konstatovat, že sice jsou i rozhodčí, kteří se před rozhodováním o naší rase informují - co vyžaduje standard, a co je typické pro plemeno ISCWT. Bohužel jsme měli smůlu, dostali jsme náhradního rozhodčího, který to, co bylo řečeno výše, nerespektoval. Jinak by se nemohlo stát, že americké typy /v daném případě extrémní/ se umístily na čelných místech, s výjimkou třídy šampionů - feny. V této třídě se rozhodčí rozhodl pro správný typ, a to až po té, kdy mezi ním a vystavovateli z ČR došlo k výměně názorů a rozhodčímu dali co proto. Rozhodčí totiž rozuměl česky. To byl vlastně vrchol posuzování. Když už se špatně rozhoduje, tak by měl rozhodčí zůstat u svého typu / v tomto případě chybného/ a ne po protestu potvrdit, že o tomto plemeni nemá ani ponětí. Případně by neměl být takový rozhodčí pro posuzování vůbec delegován. Neboť takto bude naše plemeno zlikvidováno. Nebylo tomu totiž tak, že irské typy byly horší než netypické americké, které, jak jsme se již zmiňovali, byly v čele všech tříd, až do třídy šampionů - feny.

Erst Mayer
poradce chovu

Poznámka: Výměny názorů s rozhodčím se zúčastnil i autor tohoto příspěvku. Uvedené počty ISCWT nejsou přesné. Autor vycházel pouze z katalogu.

  ZPĚT NA ZAČÁTEK


ODESÍLATEL - Jméno, adresa ... :
* Adresa Vašich stránek WWW:   * Váš E-mail:
* nepovinné
Text:

  ZPĚT NA ZAČÁTEK