zde klikněte pro velké foto / click for large photo here

Velké zadostiučinění pro naši chovatelskou stanici.
První Irish Soft Coated Wheaten Terrier z českého chovu
Conroy Irish Warrior
/otec: Iron Mike of the Red Meadows, matka: Brookdene Paws for Applaws/
obdržel titul Champion USAzde klikněte pro velké foto / click for large photo herePovažujeme to za skutečně mimořádný úspěch, kolébkou tohoto starobylého teriérského plemene je Irsko, odkud se Wheateni dostali až za "Velkou louži", kde se v současné době chovají v nesrovnatelně větších počtech, než-li je tomu v ostatních částech světa, Evropu nevyjímaje. Amerika ma svůj vlastní Standard plemene, lišící se od Standardu FCI především jinými požadavky na strukturu osrstění. Na velkých amerických výstavách, jako např. Montgomery, Detroit dosahují počty vystavovaných Wheatenů až kolem 70 jedinců, převážně anglo-amerického typu. Původní irský typ není téměř zastoupen. Pouze několik velkých renomovaných západoevropských chovatelských stanic se svými odchovy titul CH USA ziskalo. O to víc si tohoto ocenění Conroye vážíme. Velkou zásluhu na Conroyových úspěších, nejen výstavních, má i zkoušky jako canisterapeutický pes, pomáhá nemocným dětem a starším opuštěným lidem překonávat jejich problémy, má paní Karen Mueller v jejíž chovatelské stanici "Kaler" působí a kde je především milovaným členem rodiny. Za její úsilí i za důvěru, se kterou si právě od nás štěňátko odvezla, ji touto cestou chceme vyjádřit poděkování, které si zasluhuje. Nejsme nikterak zaslepeni vším, co je "americké", ale v tomto případě jsme měli štěstí na chovatelku hodnou tohoto jména. České chovatelské prostředí neoplývá zrovna vlídností. Conroy mohl být pro český chov přínosem, nestalo se tak. Asi je jen málo chovatelů, kteří by nezažili obojí - zklamání i radost.