VICTORIA JOPAR
Klubová výstava 2005 - Klubový vítěz - BOB