vrh / litter " Y " 

S maminou - jsou nám 3 dny
with mummy - we have 3 days