CH. IMP in WHITE z Úplňku
maj/owner: M & Š Šťavíkovi

červen/June 2004