vrh/litter "R" 24.4.2008    

ROYAL ROSE - maj.: Štěpánka Snášelová